ברוכים הבאים לאתר מרכז חוסן שדרות .

תנאי השימוש כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים.
הגלישה או כל שימוש אחר שהוא באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים להם, אנא עזוב את האתר כעת ואל תעשה בו שימוש.

השימוש באתר
האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי במי מהתכנים הנמצאים באתר. אין להציג את האתר בתוך מסגרת כלשהי (IFRAME) באתרים אחרים ללא רשות בכתב ממרכז חוסן שדרות .

אחריות
השימוש וההסתמכות על כל הנמצא באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) . חובה עליך לבדוק שהתכנים המופיעים באתר נכונים, ו/או מתאימים לצרכיך.
מרכז חוסן שדרות לא יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות, אובדן או הפסד עקב שימוש באתר ו/או הסתמכות על מידע ותכנים המוצגים בו.

זמינות ואבטחת האתר
מרכז חוסן שדרות משתדל להפעיל את האתר ללא תקלות תוך שימוש באמצעים מתקדמים. אם זאת איננו יכולים להבטיח זמינות של 100% עקב הפסקות שרות יזומות ו/או תקלות. כמו כן איננו יכולים להבטיח הגנה של 100% מפני פריצה או תוכנות זדוניות. מרכז חוסן שדרות לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב הפסקת ו/או שיבוש פעילות האתר או עקב פריצה וחשיפת המידע או התכנים.

גישה לאתר
מרכז חוסן שדרות רשאי לסרב להעניק גישה לאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולגולש לא תהיה טענה כנגדה.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר על תכניו (לרבות: תכנים טקסטואלים, תמונות, עיצוב, קבצי מדיה, רכיבים, פלאגים, קוד) הם קניינו של מרכז חוסן שדרות (או מי מטעמו, לרבות צד שלישי אשר התיר לה לעשות שימוש בקניינו).
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ תכני האתר או חלקם מהם ללא קבלת אישור בכתב ממרכז חוסן שדרות .

קישורים
מרכז חוסן שדרות אינו אחריאי על קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, ואינו מספק ערובה למהימנות או שלימות אתרים אלו.

פרסומים
מרכז חוסן שדרות אינו אחראי לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.

שינויים
מרכז חוסן שדרות שומר לעצמו את הזכות לעדכן, להוסיף, לגרוע מעת לעת מתנאי שימוש אלו, ללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. השימוש באתר לאחר פרסום תנאי שימוש המעודכנים מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים והתחייבותך לפעול על פיהם.

סמכות שיפוט
על תנאי השימוש יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.