חירום

 • רדיו וסוללות.
 • טלפון ומחשב בעל חיבור לאינטרנט.
 • ארבעה ליטר מים בבקבוקים סגורים בעבור כל אדם ליממה אחת.
 • מזון באריזות סגורות כגון שימורים או חטיפים.
 • תאורת חירום או פנס וסוללות.
 • ערכת עזרה ראשונה. מטף לכיבוי אש.
 • רשימת טלפונים של אירגוני חירום. של בני המשפחה והשכנים. 
 • העתקי מסמכים חשובים, מסמכים רפואיים.
 • מרשמי תרופות בשימוש קבוע.
 • תיק ציוד אישי שיספיק לכמה ימים.
 • ציוד איטום.
 • יריעות ניילון וסרט הדבקה רחב ושקוף.