חירום

היערכות קשישים

ביצוע פעולות על ידי הקשיש בעצמו חשוב לתחושת השליטה שלו במצב.

ניתן להיעזר בקשישים לסיוע לקשישים בעלי מסוגלות נמוכה יותר.

יש להיערך על פי צרכיו הייחודיים של הקשיש כגון: תרופות. זוג משקפיים נוסף. סוללות וכדו'. יש להכין כרטיס חירום לכל קשיש אותו יענוד בעת חירום.

הכרטיס כולל: שם, משפחה, ת.ז. קופת חולים והרופא המטפל, תרופות בשימוש, סוג דם, רגישויות, צרכים מיוחדים. טלפונים של בני משפחה וקרובים.